Правни отношения между търговциАдвокати Пловдив

Ако Вие сте търговец:

  • Преди да потърсите услугите на адвокат, добре е да се замислите колко по обем работа бихте възложили на този адвокат. Ако се нуждаете периодично от правни съвети и консултации, от изготвяне на договори, от различни по естеството си правни услуги или пък от услуги от един тип, но повтарящи се във времето, най-добре е да наемете адвокат на абонаментно обслужване. Така плащайки му една и съща цена ежемесечно, вие получавате определен обем от работа всеки месец. За Вас това е по-добрият варинт, защото заплащането на абонаментно обслужване винаги е по-евтино от заплащане на еднократна услуга. Добре е също да знаете, че този начин на обслужване създава отношения на близост и конфиденциалност между търговеца и неговия адвокат и на тази плоскост адвокатът работи по-ефективно, тъй като е наясно „отвътре” с работата на своя клиент, а това е от съществено значение при защита на интереса на този клиент. Още повече, абонаментното обслужване поставя приоритет пред адвоката – той ще свърши първо работата на редовния си клиент, а след това – всичко останало. За адвоката този начин на уреждане на отношенията е предпочитан единствено от гледна точка на възможността за планиране на приходите и разохдите. Най-хубавото е, че обемът от услуги, които обхваща абонаментното обслужване, може да се договори така, че да е изгоден и за двете страни.
  • Не искайте от адвоката си „бланка”, която Вие да попълвате при сходни случаи. Не винаги това е най-удачният вариант. По-добре е да поръчвате конкретна работа, отколкото решение на общи случаи – това може да коства парите Ви.

Ако Вие сте търговец и ще сключвате сделка с друг търговец:

  • Препоръчително е да се обърнете към адвокат известно време преди датата на сключване на сделката, за да може адвокатът да се запознае обстойно с документацията по сделката и да Ви даде максимално точен съвет.
  • Ако Вие сте този, който отправя предложението, много по-различен ще бъде подходът към Вас, ако Вие се явите с адвокат.
  • Препоръчително е при финансово обвързване с друг търговец да се проучи неговия правен статус и имотно състояние.

Ако Вие сте търговец и имате вземане към друг търговец:

  • Преди да предприемете каквито и да било действия срещу този търговец, обърнете се към адвокат, запознайте го със случая, за да може той да ви посъветва кой вариант на защита да предприемете, до колко са годни писмените доказателства, с които разполагате, кой е по-лесният и по-евтин начин да се защитите.
  • Добре е да се знае също, че съдебният процес не винаги е най-добрият начин да се разреши спорът. Понякога извънсъдебното споразумение върши по-добра работа.
  • Съдебното производство по дела с предмет искове с материален интерес до 1 000 лв. е двуинстанционно, а за да се стигне до третата инстанция, трябва първо да се допусне касационно обжалване, а едва след това да се разгледа спора по същество. Жалбата задължително следва да бъде приподписана от адвокат.


Ако имате въпроси
натиснете тук:Зa контакти:

гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47
комплекс "Riva Center"
ет.4, офис 16

0899/84 74 67
0886/00 76 31

e-mail: tanja_d@abv.bg

Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu