Адвокати и ПравоАдвокати Пловдив
 • Публикуване на отчети - адв.Таня Дабижева притежава електронен подпис, което е голямо предимство за клиентите й. Вместо да чакате на опашките в Агенцията, можете да посетите уютния офис на адв. Дабижева и да й поверите цялата документация и действия по входиране на преписката Ви в Търговския регистър.

 • Кадастър – за цялата територия на гр.Пловдив вече влезе в сила кадастъра. Всеки имот получава свой собствен номер, наречен идентификатор, който съдържа между 11-15 цифри, разделени с точка. Цифрите представляват означение на града, квартала, етажа и номера на апартамента. Всеки поземлен имот, самостоятелна сграда и самостоятелен обект в сграда притежава такъв идентификатор с изключение на обектите, които са в процес на изграждане до степен „Груб строеж”.

 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър – веднъж пререгистрирана, Вашата фирма вече е в Търговския регистър. Когато е необходимо да дадете данни за нея, достатъчно е само да посочите ЕИК – единен идентификационен код, без да е необходимо да представяте на хартиен носител въпросното удостоверение за актуално състояние. ЕИК е бившия Ви булстат номер. С пререгистрацията на фирмите в Търговския регистър булстат номерата вече не важат. Изключение правят фондациите и юридическите лица с нестопанска цел, тъй като те си остават подсъдни на Окръжните съдилища.

 • Ако Вашата фирма не извършва стопанска дейност, това не Ви освобождава от задължението да подавате годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет, макар и с нулеви данни. В противен случай подлежите на санкция. Този финансов отчет се публикува в Търговския регистър всяка година до 30 юни. Изключение: не важи за ЕТ.

 • Удостоверението за данъчна оценка има два периода – от 01.януари до 30.юни и от 01.юли до 31.декември. Преди да поискате издаването на удостоверение за данъчна оценка, следва да заплатите такса смет и данъка за имота.

 • Когато купувате имот на юридическо лице, добре е да знаете, че при последваща продажба разликата между покупната и продажната цена се явява печалба, която сте длъжни да декларирате и върху която трябва да платите данък печалба. Затова е препоръчително (но само в случай, че можете да докажете доходи) да се закупи имот на действителна цена, тъй като впоследствие можете да го продадете с малка положителна разлика. Докато в обратния случай – да го закупите на данъчна оценка, а да го продадете на реална стойност – положителната разлика, която ще бъде обложена с данък, ще бъде в двоен или троен размер. Друг положителен момент е, че ще можете да си върнете начисленото ДДС върху цената на имота.

 • Ако имате въпроси
  натиснете тук:  Зa контакти:

  гр. Пловдив
  ул. Порто Лагос 47
  комплекс "Riva Center"
  ет.4, офис 16

  0899/84 74 67
  0886/00 76 31

  e-mail: tanja_d@abv.bg

  Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu