Юридическа консултация в ПловдивАдвокати Пловдив
Адв.Дабижева Ви съветва:

Адвокат ПловдивКогато планирате сключване на сделка, добре е да се свържете с адвоката поне един ден предварително с цел обстойно и всестранно запознаване с документацията по сделката, с предложения договор, с исканията на другата страна, за да получите максимално точна правна защита на Вашите интереси.
За Ваше удобство можете да пратите скенирани документи по електронна поща или по куриер на адреса на кантората.

- Ако имате намерение да прехвърлите правото на собственост върху недвижим имот, трябва да сте наясно, че документите, които представяте пред нотариус, трябва да са актуални – от последните 6 месеца. Удостоверенията за данъчни оценки имат два периода – от 01.януари до 30.юни и от 01.юли до 31.декември. Преди да поискате издаването на удостоверение за данъчна оценка, следва да заплатите такса смет и данъка за имота.

- Ако имате намерение да придобиете право на собственост върху недвижим имот, преди да заплатите цената му, е необходимо да се снабдите с удостоверение за липса на вещни тежести и смяна на собственост. Така ще се уверите, че имота, който желаете да придобиете, не е предмет на съдебни искове, спрямо него няма претенции на трети лица, няма вписани ипотеки или други вещни тежести.

Адвокат Дабижева от Пловдив е разработила и вече години наред предлага на своите клиенти цялостен пакет от правни услуги, имащ за своя единствена цел да осигури максимална правна сигурност на купувачите на недвижими имоти в страната. Работата й като консултант при покупко-продажби на недвижими имоти от чуждестранни компании се ползва с безупречна репутация.

Пакетът от правни услуги при покупка на недвижим имоти може да включва:

  • представителство в преговори с потенциални продавачи;

  • регистрация на българско юридическо лице (компания) с чуждестранен капитал, предоставяне на адрес за кореспонденция, годишно счетоводно обслужване;

  • съвети относно строителна документация; цялостна проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица върху конкретен недвижим имот, възбрани, ипотеки или други тежести върху имота;

  • изготвяне или проучване на проект за нотариален акт, представителство в нотариално производство;

  • управление на недвижими имоти.

Адв.Дабижева Ви съветва:

- Ползвайте услугите на адвокат преди, а не след. Ще ви спести пари и неприятности.

Ползването на комплексно абонаментно обслужване винаги е по-евтино от еднократна услуга.

С оглед качеството на Вашето комплексно абонаментно обслужване адвокат Дабижева работи в тясно сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдия-изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти в съответната област.


Ако имате въпроси
натиснете тук:Зa контакти:

гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47
комплекс "Riva Center"
ет.4, офис 16

0899/84 74 67
0886/00 76 31

e-mail: tanja_d@abv.bg

Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu