Правни услуги ПловдивАдвокати Пловдив

ЦЕНИ:

Забележка: Цените са с включено ДДС!

1. Публикуване на годишни счетоводни отчети: 59.90 лв. с включена държавна такса. Специални цени за съвместна работа със счетоводни къщи.

2. Устна консултация: 24 лв. (за всеки започнати 60 минути)

3. Изготвяне на пълномощно за продажба или покупка на недвижими имоти, както и съпътстващите го документи – 36 лв.

4. Изготвяне на нотариална покана - минимум 60 лв. (в зависимост дали впоследствие ще се води дело възоснова на нея)

5. Изготвяне на проектонотариален акт и съпътстващите го документи, необходими за нотариална сделка – минимум 240 лв.,

Според измененията на Наредбата от 2009 г.:
а) при интерес до 1 000 лв. - 50 лв.;
б) при интерес от 1 000 лв. до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1 000 лв.;
в) при интерес от 10 000 лв. до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. -  500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. - 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв.-700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
(сумите по Наредбата са без включен ДДС)

6. Търговски договори – цената зависи от това дали ще се ангажирам с последваща защита пред съд при евентуално неизпълнение по него - минимум 180 лв.

Според измененията на Наредбата от 2009 г.:
а) при интерес до 1 000 лв. - 50 лв.;
б) при интерес от 1 000 лв. до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1 000 лв.;
в) при интерес от 10 000 лв. до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. -  500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. - 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв.-700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
(сумите по Наредбата са без включен ДДС)

7. Брачни договори - от 60 лв. в зависимост от съдържанието им.

8. Абонаментно обслужване: минимум 500 лв. месечно (в зависимост от степента на ангажираност на адвоката и количеството от услуги)

8. Процесуално представителство – минимум 360 лв.(в зависимост от сложността на казуса, времетраенето и материалния интерес) + 80 лв. за всяко заседание след 2-то.

Според измененията на Наредбата от 2009 г.:
- при интерес до 1000 лв. - 100 лв.;
- при интерес от 1000 до 5000 лв.-200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
- при интерес от 5000 до 10 000 лв.-450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
- при интерес над 10 000 лв.-650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
(сумите по Наредбата са без включен ДДС)

9. Регистрация на търговци:
- едноличен търговец – по договаряне. За повече информация използвайте бланката от бутон "Контакти" или посочените там GSM-и.
- ЕООД/ООД – по договаряне. За повече информация използвайте бланката от бутон "Контакти" или посочените там GSM-и.
- вписване на промени в обстоятелства на регистрирани търговци – по договаряне. За повече информация използвайте бланката от бутон "Контакти" или посочените там GSM-и.


Ако имате въпроси
натиснете тук:Зa контакти:

гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47
комплекс "Riva Center"
ет.4, офис 16

0899/84 74 67
0886/00 76 31

e-mail: tanja_d@abv.bg

Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu