Недвижими имоти - консултацияАдвокати Пловдив

Ако Вие сте купувач, най-важните документи по сделката са:

1. АКТЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ – от него зависи дали представящият се за продавач наистина е такъв, дали няма и други собственици. Възможно е продавачът да няма акт за собственост в следните случаи:
 • да притежава акт за собственост само за терена, не и за постройката (която той е построил по-късно на него);
 • да не притежава акт за собтвеност на негово име (например при наследяване, при покупка на имота от другия съпруг);
 • да не притежава акт за собственост, но да е владял имота повече от 10 години (в този случай може да се направи констативен акт по обстоятелствена проверка на базата на 10-годишно давностно владение).
2. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ТЕЖЕСТИ – от него зависи дали върху имота има/няма наложени някои от следните тежести:

 • възбрани (това са случаи, в които имотът служи за обезпечение на вземане към собственика на имота, или поради неизплатен дълг на собственика на имота е наложена възбрана),
 • вписани ипотеки (в полза на различни институции и лица, в това число и банки, строителни фирми и др.трети физически и юридически лица),
 • учредени ограничени вещни права (имотът може да е собственост на продавача, но той да е учредил право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др. в полза на друго лице).
3.   КАДАСТРАЛНА СХЕМА, ако е влязъл в сила кадастъра за този имот. Такава схема се изисква за всички самостоятелни обекти, тъй като всеки един такъв обект (било гараж, било малка къщичка, апартамент, сграда и т.н.) подлежи на заснемане в кадастъра и получава самостоятелен многоцифрен код, наречен идентификатор. Изключение: обектите, които се намират в новостроящи се сгради, за които не е издаден Акт 14, т.е. не е завършен грубия строеж, не подлежат на геодезическо заснемане и не са обект по силата на Закона за кадастъра.

 Ако Вие сте продавач, най-важният е моментът на получаване на парите:

  1. НА РЪКА – това е стандартният, но не и много сигурен начин за получаване на пари, защото съществува опасност от измама чрез фалшиви банкноти, от последваща кражба. Този начин на плащане се избира, когато имотът се продава на цена, равняваща се на данъчната оценка на имота.

Важно: трябва да имате предвид, че ако тази сделка по някаква причина се развали, Вие имате право да търсите единствено цената, вписана като продажна в нотариалния акт.

  2. ПО БАНКОВА СМЕТКА – това е удобен начин от гледна точка на Вашата сигурност. Неудобството идва от там, че в повечето случаи преводът изисква ден-два, докато стигне до Вашата банкова сметка. В такъв случай обикновено купувачът отказва да преведе пари, преди Вие да подпишете нотариалния акт, защото за него съществува опасност Вие да не се явите на датата и часа на нотариалната сделка. Другият вариант е купувачът да преведе парите, след като Вие подпишете нотариалния акт, но има опасност (макар и малка) от сторниране на превода и така може да се окажете и без пари, и без имот. Затова се нуждаете от компетентен адвокат, който да изготви необходимите документи за това разплащане така, че Вашите интереси да не пострадат и в крайна сметка сделката да се осъществи.
  3. ПО БАНКОВА СМЕТКА НА НОТАРИУСА – в този случай купувачът превежда парите по банкова сметка на нотариуса, който се явява гарант по сделката. В момента, в който актът се подпише от страните и се впише в Агенция по вписвания, продавачът получава сумата. Неудобството тук е свързано единствено с по-високите такси за ползване на банковата сметка на нотариуса.


Ако имате въпроси
натиснете тук:Зa контакти:

гр. Пловдив
ул. Порто Лагос 47
комплекс "Riva Center"
ет.4, офис 16

0899/84 74 67
0886/00 76 31

e-mail: tanja_d@abv.bg

Адвокат Таня Дабижева - Пловдив | Всички права запазени © 2019 | www.lawyerconsulting.eu